“Kinderen hebben wortels en vleugels nodig”

Coaching

Vanuit verschillende invalshoeken werk ik met kinderen én hun ouders. Een geïntegreerde aanpak zorgt ervoor dat het kind centraal blijft staan en dat voor elk kind maatwerk mogelijk is. De coaching sluit aan bij dat wat het kind op dat moment nodig heeft. De coaching richt zich enerzijds op de binnenwereld van het kind (hoe voelt het zich van binnen en hoe voelt het over zichzelf ) en anderzijds op de buitenwereld: de relaties die het heeft in het gezin en met anderen in de buitenwereld (vriendjes, familie, school). De coaching versterkt de eigen kracht en eigen wijsheid van het kind. De ouders spelen een belangrijke ondersteunende rol, die aan de orde komt in gesprekken met hen. De kortdurende begeleiding en ondersteuning sluit aan bij de behoefte en wensen van het kind én de ouders. Een vorm van coaching die het kind én de ouders op een liefdevolle manier ondersteunt.
Hulp bij opvoeden

Door open te staan en kritisch te durven kijken naar ons eigen functioneren, kunnen we onszelf en onze kinderen soms bevrijden van negatieve gedragsspiralen. Opvoeden is niet alleen naar ons kind kijken, het is evenzeer een confrontatie met onszelf. Ik ondersteun ouders daar waar nodig bij het zo goed mogelijk vervullen van hun ouderrol waardoor kinderen gewoon kind kunnen zijn. Soms zijn een aantal ‘eye-openers’ al voldoende.

Positief scheiden

Als u merkt dat uw kind ten gevolge van de scheiding met problemen kampt of probleemgedrag vertoont, kunt u als ouder(s) en het kind(eren) misschien ondersteuning gebruiken. Ik ondersteun kinderen om door de scheidingsperiode heen te komen en ik begeleidt ouders om op een constructieve manier met hun kind(eren) om te gaan. Om voor u als voor uw kind een positieve ontwikkeling in gang te zetten: meer begrip, meer inzicht en meer zelfvertrouwen.

Rouwverwerking

Veel kinderen krijgen op jonge leeftijd te maken met een verlies. Kinderen met een verlieservaring hebben een luisterend oor en herkenning en erkenning nodig. Ik werk o.a. met creatieve werkvormen en spel. Dit zijn krachtige middelen voor verwerking.

sociale vaardigheden

Het kind leert op een speelse manier grondregels en vaardigheden waardoor het weerbaarder wordt en het op zichzelf kan vertrouwen en zich sterker en veiliger voelen. Deze weerbaarheid is nodig opdat het kind zichzelf toestemming geeft om in eigen kracht te gaan staan en te blijven staan. Het geeft een goede fundering van de persoonlijkheid zo dat het kind zich goed voelt, voor zichzelf kan zorgen, voor zichzelf opkomt, samen speelt en rekening houdt met anderen en zichzelf kan beschermen. Het zorgt dat het kind rust en vertrouwen in zichzelf vindt; zich geliefd en gewaardeerd voelt; sterk genoeg is om moeilijkheden en zorgen het hoofd te bieden en daarvoor zelf een oplossing vindt of hulp zoekt bij mensen die het vertrouwt.

Mindfulfamily voor ouder en kind

Waarom samen u en uw kind:

– Samen aan de slag met Mindfulness als gelijkwaardige deelnemers.
– Dat uw als ouder begrijpt waar het kind mee bezig is
– Nieuwsgierig zijn naar elkaars ervaringen van de oefeningen.
– Om uw kind te ondersteunen de geleerde vaardigheid toe te passen.
– Helderheid te krijgen over de automatische piloot en wat dit betekent in relatie met het gedrag
– Het verbetert en versterkt de contact momenten tussen ouder en kind.
– Vooral ook het plezier in het samen doen met uw kind.

Mindfulness(trainen van de aandacht, opmerkzaamheid) kan in de hectiek van alle dag een positieve bijdrage zijn in het soms zo drukke gezinsleven, voor zowel ouders als kinderen. Voor de ouders brengt het rust en kalmte in het gezin en het leert beter om te gaan met stressmomenten. Kinderen leren meer rust te creëren in hun hoofd, hebben minder piekergedachten, kunnen zich beter concentreren, beter om gaan met angsten en spanningen en slapen vaak beter.

Familie opstellingen

Kinderen maken net als volwassenen deel uit van verschillende systemen; het gezin, de familie, school, het sociale systeem en verenigingen, etc. Met het gezin/familiesysteem zijn ze onlosmakelijk verbonden. Opstellingen kunnen een diepe, bevrijdende werking hebben op gezinnen met kinderen die het moeilijk hebben en/of 'ongewoon gedrag' laten zien. Mogelijkheden in mijn praktijk: Individuele therapeutische sessie, opstelling met kind(eren) en ouders, met het hele gezin kennismaken met de methodiek tijdens een introductie workshop of deelnemen tijdens een dag-workshop familieopstellingen.